יום שני, 13 באפריל, 2015

07:00-08:30 רישום וחלוקת חומרים
07:00-08:30  Cardiovascular Surgery Workshop 
08:30-10:30 מושבים מקבילים
מושב משותף

 L’Association Franco-Israelienne de Cardiology (AFICARDIO) –
Israel Heart Society (IHS) 

10:30-11:00 הפסקה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים האלקטרוניים
11:00-12:30 טקס פתיחה
12:30-14:30 מושבי לווין צהריים מקבילים
ארוחת צהרים באזור התערוכה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים אלקטרוניים
אסיפה שנתית של חברי האיגוד לכירורגית לב וחזה
14:30-16:00 מושב משותף

European Society of Cardiology (ESC) – Israel Heart Society (IHS)

16:00-16:20 הפסקה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים האלקטרוניים
16:20-18:20 מושבים מקבילים

יום שלישי, 14 באפריל, 2015

07:30-08:30 רישום וחלוקת חומרים
08:30-10:00 מושבים מקבילים
10:00-10:30 הפסקה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים האלקטרוניים
10:30-12:30 מושב מליאה
מושב משותף

American College of Cardiology (ACC) – Israel Heart Society (IHS)

12:30-14:30 מושבי לווין צהריים מקבילים
ארוחת צהרים באזור התערוכה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים האלקטרוניים
14:30-16:00 מושב מליאה משותף

American Heart Association (AHA) – Israel Heart Society (IHS)

16:00-16:20 הפסקה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים האלקטרוניים
16:20-18:20 מושבים מקבילים
18:20 אסיפת מליאה שנתית של חברי האיגוד הקרדיולוגי בישראל והצגת הועד החדש לשנים 2015-2017