כבכל שנה, לצד הכינוס תתקיים תערוכה מקצועית-מסחרית שתהיה פתוחה עבור למעלה מאלף באי הכינוס.
לפרטים אודות תצוגה בתערוכה ומתן חסות יש לפנות אל: סיוון בן-שאול, מנהלת התערוכה והחסויות.
דוא”ל: sshaul@paragong.com
טלפקס : 03-5767754